Vår teknologi

Ved bruk av passive installasjoner i merd kan man bruke laksens iboende instinkter til å avluse den.

Licenot

Med vår not løsning får vi sikret at hver laks blir avluset med hjelp av våre nett.

Vår teknology bilde 01

1.

Lys og TILTREKNING

Fisken blir lokket inn i avlusnings røret ved hjelp av retningsbestemt lys og naturlig plassering i stimens svømmeretning.

2.

ELastiske nett

En matrise av elastiske nett som følger kroppen til fisken og fjerner lusen skånsomt.

3.

AVFALLShåndtering 

Lus trekkes ut gjennom nettmatrisen og filtreres ut før vannet returneres til omgivelsene.

elastiske nett

Grunnprinsippet for konseptet er den mekaniske avlusingen som foregår ved hjelp av elastiske nett som omslutter fisken når den svømmer gjennom.  Dette gir en langsgående børsting av fiskekroppen som gjør at lus løsner fra laksen uten å påføre fisken unødvendig stress eller skader.

Fleksibel dybde

Fleksibel dybde bilde
Fleksibel dybde bilde

1.

Håndteringssystem

Pumpe & filtering

2.

slange

3.

Avlusingsenhet

vann fra avlusingsmodul

Vannet fra lusmodulen pumpes til håndteringssystemet som samler opp lus og returnerer filtrert vann til omgivelsene.