Vi fornyer og forbedrer lØsninger til havbruksnæringen

Våre løsninger setter fiskehelse og miljø først. Vi bruker fiskens iboende instinkter til å avluse den på en skånsom og kostnadseffektiv måte.

Vår teknologi

Ved bruk av vår teknologi avluses laksen ved hjelp av nett som drar av lusen uten og skade fisken

MER OM VÅR TEKNOLOGI
Vår teknologi bilde 2Vår teknologi bilde 2Vår teknologi bilde 2Teknologi i vannet

Hvorfor oss?

Pålitelig

Moderne

Effektiv

Ole Thomas Wasler
Ole Thomas
Ole Thomas Wasler
Viktor

Vår visjon

Fornye og forbedre løsninger til havbruksnæringen med løsninger som setter fiskehelse først.

MER OM oss